kinglotto เปลี่ยนรหัสผ่านได้ไม่ยาก เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเก่าให้เรียบร้อย หลังจากนั้นไปที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

เปลี่ยนรหัสผ่าน ได้โดยการกรอก รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่สองครั้ง แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”